Przyjęcie i pobyt w Szpitalu

Przyjęcia planowe

Przyjęcie planowe do leczenia szpitalnego następuje na podstawie skierowania lekarza albo uprawnionej instytucji po okazaniu dowodu ubezpieczenia.
Przyjęcia planowe dokonywane są w Planowej Izbie Przyjęć działającej w strukturach SOR, Izbie Przyjęć na Oddziale Ginekologii i Położnictwa oraz Izbie Przyjęć na Oddziale Dziecięcym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.25, a w uzasadnionych przypadkach także w pozostałym czasie.

Termin planowego przyjęcia do Szpitala jest ustalany przez lekarza kwalifikującego do leczenia szpitalnego i pacjenta.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia na oddział:

Lista rzeczy potrzebnych podczas pobytu w Szpitalu:

Przyjęcia nagłe     

Przyjęcia nagłe następują w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć na Oddziale Ginekologii i Położnictwa oraz Izbie Przyjęć na Oddziale Dziecięcym.
O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Szpitala orzeka lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub wyznaczony przez ordynatora lekarz oddziału szpitalnego, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

W przypadku nagłego skierowania do Szpitala, bądź przywiezienia przez karetkę pogotowia Szpital zapewnia pacjentowi piżamę, a rzeczy wartościowe zostają zabezpieczone w depozycie. Ubranie zostaje przekazane do szatni depozytowej.
Rzeczy potrzebne do dalszego pobytu w Szpitalu mogą dostarczyć bliscy pacjenta.