Ładowanie strony...

Epidemiolog

 • PDF

 

Do zadań Epidemiologa Szpitala należy w szczególności:

 • Współdziałanie z Działem Epidemiologii w zakresie realizowanych działań.

 • Opracowywanie programu Szpitalnej Polityki Antybiotykowej, jego analiza.

 • Opracowywanie receptariusza antybiotykowego będącego częścią Receptariusza Szpitalnego.

 • Monitorowanie zużycia antybiotyków w Szpitalu.

 • Udział w opracowywaniu i monitorowaniu programu kontroli zakażeń, udział w analizie efektywności procedur.

 • Merytoryczny nadzór nad opracowywaniem procedur dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń.

 • Ocena merytoryczna wprowadzanego do Szpitala sprzętu medycznego mającego wpływ na sytuacje epidemiologiczną Szpitala.

 • Prowadzenie konsultacji dla personelu medycznego, dyrekcji szpitala, działów technicznych w zakresie epidemiologii.

 • Współudział w prowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego Szpitala.

 • Współpraca z lekarzem zakładowym w zakresie zapobiegania zakażeń wśród personelu.

 • Współpraca z radcami prawnymi w zakresie związanym z problemami wynikającymi z wystąpieniem zakażenia.

 • Współpraca z zespołem ds. jakości i innymi zespołami w aspekcie epidemiologii Szpitala

 • Współpraca z jednostkami pozaszpitalnymi w zakresie programu szpitalnej polityki antybiotykowej oraz zapobiegania i zwalczania zakażeń.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO