Ładowanie strony...

Polityka Jakości

  • PDF

Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie jest:

„Świadczenie specjalistycznych usług medycznych w formie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, diagnostyki i rehabilitacji” na jakościowo wysokim poziomie, zapewniającym pacjentom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia i pracy.

W możliwie najpełniejszy sposób dążymy do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest ich zdrowie i dobro.

Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania pacjentów oraz konieczność utrzymania wypracowanej pozycji musimy wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

"Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić"

Kard. Stefan Wyszyński

                                                       

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dla realizacji wyznaczonych celów jakościowych przyjmuje zobowiązania do:

  • zapewnienia najlepszych warunków do wykonywania usług
  • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem
  • zatrudniania wykwalifikowanego personelu medycznego, który udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny
  • stałego monitorowania poziomu zadowolenia pacjenta
  • doskonalenia obsługi pacjenta
  • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością

W oparciu o ogólne zobowiązania jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, która zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej Polityki.

Załączniki:
Pobierz plik (CERTYFIKAT JAKOSCI.pdf)CERTYFIKAT JAKOSCI.pdf[ ]1039 kB
Pobierz plik (Polityka Jakości 07.05.2020.pdf)Polityka Jakości 07.05.2020[ ]436 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO