Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0232.14.2021

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0232.5.2021

  • PDF
Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
- Zakres I: wykonywania badań diagnostycznych;
- Zakres II: wykonywanie badania oceny pola widzenia w ramach programu lekowego – leczenie akromegalii pasyreotydenem;
- Zakres III: przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych.

WSzSSPZOZ.DOP.0232.6.21

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

WSzSSPZOZ.DOP.0232.1.21

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Diabetologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/36/21

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych pacjentów w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/39/21

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/37/21

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/34/21

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych laboratoryjnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO