Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/63/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Onkologii Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii oraz Poradni Onkologicznej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/72/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych: laboratoryjnych, koagulologicznych, immunohematologicznych, rezonansu magnetycznego

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/73/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/67/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/66/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnychw godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi - Pododdziale LeczeniaJednego Dnia i w Poradni Otolaryngologicznej oraz na udzielanie konsultacji w zakresie laryngologii w innych oddziałach szpitalnych

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/64/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - Pododdziale Onkologicznym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/61/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/60/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Dermatologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO