Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/40/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz innych komórkach organizacyjnych

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/39/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/38/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wykonywanie zadań Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

WSzSSPZOZ.DOP/0292A/23/20

  • PDF
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania: badań diagnostycznych (zakres I), badań w celu wykrycia nieprawidłowości molekularnych w niedrobnokomórkowym raku płuca (zakres II), badań w celu wykrycia nieprawidłowości molekularnej w raku piersi i jajnika (zakres III), udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego (zakres IV)

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/36/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi – Pododdziale Leczenia Jednego Dnia

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/35/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/29/20

  • PDF

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Neurologicznym – Pododdziale Udarowym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/34/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji psychiatrycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO