Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/32/19

  • PDF

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym.

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/33/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/25/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotnew zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny)w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/26/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych (w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji) w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/24/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w innych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/21/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/19/19

  • PDF

Konkurs ofert na udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/17/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO