Ładowanie strony...

Roboty budowlane

Nr sprawy: WSS SP DZP.382/ 36 / 2018

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 EURO na roboty budowlane: remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala nieuwzględniony w II etapie, gospodarka zielenią).

WSS SP DZP 382/18/2018

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 EURO na roboty budowlane: remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala nieuwzględniony w II etapie, gospodarka zielenią)”.

WSS SP ZOZ DZP 382/ 19/ 2018

  • PDF

Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa blok „E” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o., wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacja gazów medycznych, instalacja elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

WSS SP ZOZ DZP 382/ 5/ 2018

  • PDF

rpo lubelskie

Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz z instalacjami wewnętrznymi, wod – kan, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją gazów medycznych, instalacją elektryczną i techniczną, SSP i DSO w bloku E Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem projektu: Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych a także wyposażenia w sprzęt.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]451400 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]120 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert - aktualna.doc)Informacja z otwarcia ofert - aktualna.doc[ ]113 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert - OBOWIĄZUJĄCA PO Sprostowaniu.doc)Informacja z otwarcia ofert - poprawiona i OBOWIĄZUJĄCA[Informacja z otwarcia ofert - poprawiona i OBOWIĄZUJĄCA]120 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamowieniu.doc)Ogłoszenie o zamowieniu.doc[ ]194 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc[ ]106 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc[ ]107 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr  6.zip)Wyjaśnienia nr 6[Wyjaśnienia nr 6]30990 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]334 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjaśnienia nr 3.zip[ ]2483 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 4.zip)Wyjaśnienia nr 4[Wyjaśnienia nr 4]413 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 5 - zmiana terminu.doc)Wyjaśnienia nr 5[Wyjaśnienia nr 5]161 kB
Pobierz plik (Wyjaśninenia 2.zip)Wyjaśninenia 2.zip[ ]723 kB

WSS SPZOZ/ DZP.382/ 6/2018

  • PDF

rpo lubelskie

Remont pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w bloku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

WSS SP ZOZ.DZP 382/ 7 /2018

  • PDF

rpo lubelskie

Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – część II

WSS SP ZOZ DZP 382/ 2/ 2018

  • PDF

rpo lubelskie

Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – część II

WSS SP ZOZ DZP.382/ 46 / 2017

  • PDF

UE Infrastr i Srodowisko-UE-Fundusz Spojnosci

Roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty.zip)Dokumenty dla wykonawców[ ]211099 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania  dla Wykonawców na stronę.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]184 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]50 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]115 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc[ ]49 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 nr 500005432.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu]20 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 nr 500008923.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4- zmiana terminu]20 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc[ ]21 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1.zip[ ]26892 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 2.doc)Wyjaśnienia nr 2[Wyjaśnienia nr 2]192 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjaśnienia nr 3.zip[ ]6630 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 4.doc)Wyjaśnienia nr 4[Wyjaśnienia nr 4]197 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 5 -.doc)wyjasnienia nr 5- zmiana terminu składania i otwarcia ofert[wyjasnienia nr5- zmiana terminu składania i otwarcia ofert]186 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 6.doc)wyjasnienia nr 6[wyjasnienia nr 6]282 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 7.zip)wyjaśnnienia nr 7 - modyfikacja wzoru umowy[Wyjaśnienia nr 7- modyfikacja wzoru umowy]397 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO