Ładowanie strony...

Roboty budowlane

WSS SP ZOZ DZP.382/ 41/ 2017

 • PDF

UE Infrastr i Srodowisko-UE-Fundusz Spojnosci

Roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY dla Wykonawców.zip)DOKUMENTY dla Wykonawców.zip[ ]211217 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]99 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 36/ 2017

 • PDF
roboty budowlane: remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]1852 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]101 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]1284 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjaśnienia nr 2[Wyjaśnienia nr 2]287 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 35/ 2017

 • PDF

UE Infrastr i Srodowisko-UE-Fundusz Spojnosci

roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY dla Wykonawców.zip)DOKUMENTY dla Wykonawców.zip[ ]210757 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]156 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]165 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]105 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]1126 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 34/ 2017

 • PDF
remont jezdni, parkingów i ciągów komunikacyjnych przed Wojewódzką Przychodnia Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn. :” Poprawa jakości i ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.SzS. SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]63582 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]20 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE 20. 06. 2017r.doc)Informacja z otwarcia ofert - SPROSTOWANIE[Informacja z otwarcia ofert - SPROSTOWNIE]45 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]45 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]97 kB

WSS SP DZP.382/ 16 / 2017

 • PDF
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO na roboty budowlane: remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]189 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[ ]46 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]34 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu[ogłoszenie o zamówieniu]88 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1- zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1.zip)Wyjasnienia nr 1 wraz z załacznikiem[Wyjasnienia nr 1 wraz z załacznikiem]87 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2 - zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert.doc)wyjasnienia nr 2- zmiana terminu składania i otwarcia ofert[wyjasnienia nr 2- zmiana terminu składania i otwarcia ofert]47 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 3.zip)wyjaśnienia nr 3 - z załącznikiem - przedmiar[wyjaśnienia nr 3 - z załącznikiem - przedmiar]72 kB

WSS SP DZP.382/ 5/ 2017

 • PDF

LOGO UE Infrastruktura i Środowisko

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO na roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców cz I.zip)Dokumenty dla Wykonawców cz1[Dokumenty dla Wykonawców cz1]7602 kB
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców cz II.zip)Dokumenty dla Wykonawców cz 2[Dokumenty dla Wykonawców cz 2]183860 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[ ]176 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]165 kB
Pobierz plik (ogloszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu[ogłoszenie o zamówieniu]104 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1- zmiana terminu]27 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2- zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2- zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 5 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5- zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.doc[ ]21 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 1.zip)wyjasnienia nr 1- zmiana terminu[wyjasnienia nr 1- zmiana terminu]247 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 2.zip)wyjasnienia nr 2- zmiana terminu[wyjasnienia nr 2- zmiana terminu]247 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 7.doc)wyjaśnienia nr 7[wyjaśnienia nr 7]176 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 8.doc)wyjaśnienia nr 8[wyjaśnienia nr 8]177 kB
Pobierz plik (wyjasnienia nr 3.zip)wyjasnienia nr 3- zmiana terminu[wyjasnienia nr 3- zmiana terminu]247 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 5.zip)wyjaśnienia nr 5 - dotyczy zał nr 8 do siwz[wyjaśnienia nr 5 - dotyczy zał. nr 8 do siwz]174 kB
Pobierz plik (wyjasnienia nr 6 z załącznikami.zip)wyjaśnienia nr 6 - z załącznikami[Wyjaśnienia nr 6 - z załącznikami]292 kB
Pobierz plik (wyjasnienia_nr_4_z_zalacznikami_aktualne.zip)Wyjaśnienia nr 4 z załącznikami[ ]210086 kB

WSZSPRZP 333/58/2016

 • PDF
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO na roboty budowlane - dostosowanie lądowiska Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie do aktualnych przepisów prawa
Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]212111 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)informacja o wyniku postępowania[informacja o wyniku postepowania]45 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert[informacja z otwarcia ofert]34 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2 - zmiana terminu składania ofert.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2]25 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 3 -358612- zmiana terminu składania ofert.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu[ogłoszenie o zamówieniu]80 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - 359830.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - 359830.doc[ ]29 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 350306 z 24 11.2016.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ]37 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 1.zip)wyjaśnienia nr 1 - z załącznikami[Wyjaśnienia nr 1 - z załącznikami]69 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 5.zip)wyjaśnienia nr 5 - z przedmiarem robót elektrycznych[wyjaśnienia nr 5 - z przedmiarem robót elektrycznych]21 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2 - zmiana terminu.doc)wyjasnienia nr 2- zmiana terminu[wyjasnienia nr 2- zmiana terminu]83 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3 - zmiana terminu.doc)wyjasnienia nr 3- zmiana terminu[wyjasnienia nr 3- zmiana terminu]83 kB
Pobierz plik (wyjasnienia nr 4 cz1.zip)wyjasnienia nr 4 cz1.zip[ ]206365 kB
Pobierz plik (wyjasnienia nr 4 cz2.zip)wyjasnienia nr 4 cz2.zip[ ]883909 kB

wSZSPRZP 333/62/2014

 • PDF
Dotyczy: robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, realizowaną w ramach programu „System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” - II etap.
Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]264 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)informacja o wyniku postepowania[informacja o wyniku postepowania]54 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu[ogłoszenie o zamówieniu]62 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1 wraz z zalacznikiem.zip)Wyjaśnienia nr 1 wraz z załacznikiem[Wyjaśnienia nr 1 wraz z załacznikiem]24 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO