WSS SP DZP 382/18/2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 EURO na roboty budowlane: remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala nieuwzględniony w II etapie, gospodarka zielenią)”.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]68629 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[ ]24 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc[ ]34 kB
Pobierz plik (ogłoszenie nr 500085112 o zmianie ogłoszenia.doc)ogłoszenie nr 500085112 o zmianie ogłoszenia.doc[ ]20 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr. 546962 o zamówieniu.doc)Ogłoszenie nr. 546962 o zamówieniu.doc[ ]99 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1.zip[ ]133 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienie nr 2.zip)Wyjaśnienie nr 2.zip[ ]23 kB