Nr sprawy: WSS SP DZP.382/ 36 / 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 EURO na roboty budowlane: remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala nieuwzględniony w II etapie, gospodarka zielenią).

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]69471 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc[ ]58 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc[ ]36 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 556240 o zamówieniu.doc)Ogłoszenie nr 556240 o zamówieniu.doc[ ]111 kB