Ładowanie strony...

Roboty budowlane

WSZSPRZP 333/66/2010

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na roboty budowlane związane z remontem stropodachów bloków A, F i łączników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]1909 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]49 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]59 kB

WSZSPRZP 333/62/2010

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na roboty budowlane związane z wykonaniem renowacji kanału burzowego w technologii krakingu wraz z naprawami zapadniętej części nawierzchni oraz uszkodzonej w trakcie budowy.

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]356 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]43 kB
Pobierz plik (ZP 400.doc)ZP 400.doc[Ogłoszenie]55 kB

WSZSPRZP 333/ 58 / 2010

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na roboty budowlane związane z adaptacją III piętra bloku G Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie . Kod CPV 45400000-1,45332400-7,45311000-0

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]15333 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]48 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]66 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia1.zip)wyjaśnienia1.zip[Pytania 1]393 kB

WSZSPRZP 333/46/2010

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na roboty budowlane związane z remontem II piętra Oddziału Pediatrii w bloku G w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2006 nr 213 poz. 1568 )

WSZSPRZP333/94/2009 ogłoszenie zamieszczono 21.12.2009

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 150 000 EURO związane z remontem – dostosowanie pomieszczeń laboratorium mikrobiologicznego na potrzeby Oddziału Nefrologii w bloku B w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
SIWZ

Załączniki:
Pobierz plik (Info o wyniiku postępowania.doc)Info o wyniiku postępowania.doc[Wynik]639 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia   nr 1.doc)wyjaśnienia nr 1.doc[Pytania 1]366 kB
Pobierz plik (Zp 400.doc)Zp 400.doc[Ogłoszenie]38 kB

WSZSPRZP 333/91/2009 ogłoszenie zamieszczono w dniou 04.12.2009 r

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 150 000 EURO związane z remontem Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Onkologicznym w bloku C w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonanie przedmiotu postępowania będzie realizowane w czynnym obiekcie - bez przerwy w działalności obiektu.

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]1180 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]57 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia  1 do SIWZ.doc)wyjaśnienia 1 do SIWZ.doc[Pytania 1]79 kB
Pobierz plik (ZP400.doc)ZP400.doc[Ogłoszenie]42 kB

WSZSPRZP 333/56/2009- zamieszczono 07.08.09

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 150 000 EURO związane z remontem Oddziału Pediatrii – blok G p. I w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonanie przedmiotu postępowania będzie realizowane w czynnym obiekcie - bez przerwy w działalności obiektu. Kod CPV Główne kody 45000000 – 7 -Roboty budowlane 45232460 – 4 -Roboty sanitarne 45310000 – 3 -Roboty instalacyjne elektryczne

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]805 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]46 kB
Pobierz plik (ZP 400.doc)ZP 400.doc[Ogłoszenie]36 kB

WSZSPRZP 333/44/2009 - ogłoszenie zamieszczono 02.07.2009

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 150 000 EURO związane z remontem Oddziału Kardiologii – blok C p. I w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonanie przedmiotu postępowania będzie realizowane w czynnym obiekcie - bez przerwy w działalności obiektu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]177 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamowieniu ZP 400.doc)ogłoszenie o zamowieniu ZP 400.doc[Ogłoszenie]37 kB
Pobierz plik (SIWZ kadriologia.doc)SIWZ kadriologia.doc[SIWZ]236 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO