Ładowanie strony...

Roboty budowlane

WSZSPRZP 333/37/2009 ogłoszenie zamieszczono w dniu 28.05.2009

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 150 000 EURO związane z remontem Oddziału Urologii i Oddziału Wewnętrznego część B w bloku C w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonanie przedmiotu postępowania będzie realizowane w czynnym obiekcie - bez przerwy w działalności obiektu, w dwóch zadaniach – I zadanie to Remont Oddziału Urologii , II zadanie to remont Oddziału Wewnętrznego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]3014 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]48 kB
Pobierz plik (ZP 400 Biuletyn.doc)ZP 400 Biuletyn.doc[Ogłoszenie]41 kB

WSZSPRZP 333/5/2009 ogłoszenie zamieszczono 07.04.2009 r

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 150 000 EURO związane z modernizacją laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego . blok B w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonanie przedmiotu postępowania będzie realizowane w czynnym obiekcie - bez przerwy w działalności obiektu, w dwóch etapach . I etap to laboratorium analityczne , II etap to laboratorium mikrobiologiczne . Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacja laboratorium mikrobiologicznego nastąpi po odebraniu robót związanych z modernizacją laboratorium analitycznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
SIWZ

Załączniki:
Pobierz plik (info o wyborze.doc)info o wyborze.doc[Wynik]19 kB
Pobierz plik (ogłoszenia.zip)ogłoszenia.zip[Ogłoszenie]15 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia 1 do siwz.doc)Wyjaśnienia 1 do siwz.doc[Pytania 1]206 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia 2 do siwz..doc)Wyjaśnienia 2 do siwz..doc[Pytania 2]208 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia 3 do siwz.doc)Wyjaśnienia 3 do siwz.doc[Pytania 3]208 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 4.zip)wyjaśnienia 4.zip[Pytania 4]11084 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 5.zip)wyjaśnienia 5.zip[Pytania 5]162 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia 6 do siwz.doc)Wyjaśnienia 6 do siwz.doc[Pytania 6]225 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia 7 do siwz.doc)Wyjaśnienia 7 do siwz.doc[Pytania 7]215 kB

WSzSp-RZP-333/99/2008 ogłoszenie wysłano do biuletynu dn. 19.11.2008r nr 322841 i zamieszczono na stronie internetowej

  • PDF

Modernizacja sanitariatów w bloku C oraz w Przychodni Specjalistycznej w bloku A z możliwością składania ofert częściowych – zadanie 1 - modernizacja sanitariatów w bloku C, zadanie 2 - modernizacja sanitariatów w Przychodni Specjalistycznej w bloku A Kod CPV – 45000000 – 7-roboty budowlane,45232460 – 4-roboty sanitarne, 45310000 – 3-roboty elektryczne, 45421134 – 2 - instalowanie drzwi drewnianych, 45431200 – 9 - kładzenie glazury, 45431100 – 8- kładzenie terakoty, 45442100 – 8 - roboty malarskie, 45421146 - 9 - instalowanie sufitów podwieszonych, 45310000 – 3- roboty w zakresie instalacji elektrycznych , 45232460 – 4- roboty sanitarne, 45410000 – 4- tynkowanie.

WSZSpRZP 222/79/2008- ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie UZP w dniu 02.09.2008r.

  • PDF

Roboty budowlane związane z adaptacją III pietra ( V kondygnacja) bloku G na potrzeby Oddziału Hematologii- branża budowlana, sanitarna i elektryczna. Kod CPV 45262520-2, 45262522-6, 45262620-345310000-3, 45331200-8, 45331210-1, 45330000-9, 45331000- Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa zadania, które rozliczane będą oddzielną fakturą – 1. – roboty budowlane związane z adaptacją III piętra( V kondygnacja) bloku G na potrzeby Oddziału Hematologii- branża budowlana, sanitarna i elektryczna, 2. – wymiana drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30 i EI 60. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]13951 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]48 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]53 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1.zip[Pytania 1]392 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjaśnienia nr 2.zip[Pytania 2]18 kB

WSZSPRZP/333/80/2008- ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie UZP w dniu 27.08.2008r.

  • PDF

Modernizacja stropodachu – blok H, polegającej na wymianie pokrycia dachowego z papy na całej powierzchni dachu wraz z dociepleniem części dachu. Kod CPV –45000000-7 roboty budowlane, 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie, 45321000-3 izolacja cieplna oraz 45310000-3 instalacja odgromowa.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]390 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]53 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]52 kB

WSZSPRZP 333/72/2008- ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu UZP i zamieszczone na stronie 18.06.2008 r

  • PDF

WSZSPRZP 333/72/2008- ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu UZP i zamieszczone na stronie 18.06.2008 r | roboty budowlane związane z modernizacją laboratorium analitycznego . blok B w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
SIWZ: SIWZ

Załączniki:
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]41 kB
Pobierz plik (wyjaśnienie nr 1.doc)wyjaśnienie nr 1.doc[Pytania 1]91 kB
Pobierz plik (ZP 400.doc)ZP 400.doc[Ogłoszenie]72 kB

WSZSPRZP 333/45/2008 - ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie UZP w dniu 03/06/2008

  • PDF

roboty budowlane związane z adaptacją III pietra ( V kondygnacja) bloku G na potrzeby Oddziału Hematologii- branża budowlana, sanitarna i elektryczna. Kod CPV 45262520-2, 45262522-6, 45262620-345310000-3, 45331200-8, 45331210-1, 45330000-9, 45331000-3

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców.zip[SIWZ]14031 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]44 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjaśnienia nr 2.zip[Pytania 2]4631 kB
Pobierz plik (wyjaśnienie nr 1.doc)wyjaśnienie nr 1.doc[Pytania 1]81 kB
Pobierz plik (wyjaśnienie nr 3.doc)wyjaśnienie nr 3.doc[Pytania 3]82 kB
Pobierz plik (ZP 400.doc)ZP 400.doc[Ogłoszenie]72 kB

WSZSPRZP/46/2008 - ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 20.05.2008

  • PDF

roboty budowlane związane z modernizacją laboratorium analitycznego . blok B w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Kod CPV 45.45.30.00-7,45.25.99.00-6, 45.33.00.00.-9, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1
SIWZ: SIWZ

Załączniki:
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]41 kB
Pobierz plik (ZP 400...doc)ZP 400...doc[Ogłoszenie]35 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO