Ładowanie strony...

Roboty budowlane

WSzSpRZP 333/94 - ogłoszenie umieszczono na stronie wdniu 14.12.2007 r.

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na wymianę okien w oddziałach szpitalnych. Kod CPV – 45 000000-7

WSzSpRZP/95/2007 - ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14.12.2007 r.

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na wymianę drzwi drewnianych na drzwi o odporności ogniowej EI 30 w bloku C – klatki schodowe zewnętrzne. Kod CPV – 45421000-4

WSzSprzp 333/76/2007

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na modernizację wymiennikowni dla basenu oraz systemu uzdatniania wody. kod CPV 45331100-7, 45215140-0, 45310000-3

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców.zip[SIWZ]1336 kB
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]24 kB
Pobierz plik (ogłoszenie zp 400.doc)ogłoszenie zp 400.doc[Ogłoszenie]66 kB

WSZSPRZP 333/74/2007

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na modernizację kotłowni – branża elektryczna i sanitarna. kod CPV 45215140-0, 45311000-0

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców.zip[SIWZ]1458 kB
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]26 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamowieniu - zp400.doc)ogłoszenie o zamowieniu - zp400.doc[Ogłoszenie]84 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1.doc[Pytania 1]81 kB

WSZSPRZP 333/75/2007

  • PDF

Modernizacja centralnej wymiennikowni

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców.zip[SIWZ]1467 kB
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]29 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu - Zp 400.doc)ogłoszenie o zamówieniu - Zp 400.doc[Ogłoszenie]70 kB

WSzSp-RZP-333/50/2007

  • PDF

Modernizacja głównej rozdzielnicy NN w szpitalnej stacji transformatorowej S1. kod CPV 45311000-0

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców.zip[SIWZ]61 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postepowania.doc)Info o wyniku postepowania.doc[Wynik]47 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc[Ogłoszenie]72 kB

WSZSP-RZP-333/41/2007

  • PDF

Wymiana stolarki okiennej w budynkach szpitalnych

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]62 kB
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]23 kB
Pobierz plik (Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania.doc)Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania.doc[Ogłoszenie]73 kB

WSzSp-RZP-333/19/2007

  • PDF

Wymiana stolarki okiennej w budynkach szpitalnych. Kod CPV 45421100-5

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]62 kB
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]22 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc[Ogłoszenie]78 kB
Pobierz plik (protest i rozstrzygnięcie.zip)protest i rozstrzygnięcie.zip[Protesty]10 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1.doc[Pytania 1]95 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO