Ładowanie strony...

Roboty budowlane

WSzSp-RZP-333/134/2006

  • PDF

Modernizacja istniejących pomieszczeń Przychodni Szpitala dla potrzeb Ośrodka Wczesnego Wykrywania raka Piersi i Poradni Chorób Sutka, w branżach: architektura i konstrukcja, elektryczna i sanitarna. Kod CPV – 45262700-8, CPV - , CPV –45330000-9, CPV – 45310000-3 . Realizacja w dwóch etapach. Etap I - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb mammografu ( pomieszczenie mammografu, ciemnia, pokój opisów, gabinet USG, wc), okres wykonania – 6 tygodni od daty przekazania frontu robót Etap II – adaptacja pozostałych pomieszczeń dla potrzeb Ośrodka ( pokój zabiegowy, pokój badań, wc, magazyn, rejestracja, poczekalnia, pokój personelu), okres wykonania – 6 tygodni od daty przekazania frontu robót

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]5117 kB
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]21 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP.doc)OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP.doc[Ogłoszenie]71 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1.doc[Pytania 1]74 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.doc)Wyjaśnienia nr 2.doc[Pytania 2]73 kB

Nr sprawy: WSzSp- RZP-333/ 102/ 2006

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 tys. EURO na roboty budowlane związane remontem górnej części dachu w bloku H. Kod CPV – 45261900-3

WSzSp-RZP-333 /100/2006

  • PDF

Remont pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Dziecięcej w bloku G

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców.zip[SIWZ]55 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.doc)OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.doc[Ogłoszenie]70 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1.doc[Pytania 1]70 kB

WSZSP-RZP/64/2006

  • PDF

Modernizacja głownej rozdzielnicy elektrycznej szpitalnej stacji transformatorowej S 2

Załączniki:
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]23 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.doc)OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.doc[Ogłoszenie]72 kB
Pobierz plik (SIWZ dla Wykonawców.zip)SIWZ dla Wykonawców.zip[SIWZ]44 kB

WSzSpRZP-333/84/2006

  • PDF

Modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o wszczęciu postepowania.doc)Ogłoszenie o wszczęciu postepowania.doc[Ogłoszenie]84 kB
Pobierz plik (SIWZ dla Wykonawców.zip)SIWZ dla Wykonawców.zip[SIWZ]97 kB

WszSp-RZP-333/73/2006

  • PDF

Roboty budowlane związane z modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. CPV - 45215140-0

WszSp-RZP-333/63/2006

  • PDF

Roboty budowlane związane z dostaw, montażem i uruchomieniem central klimatyzacyjnych w sali operacyjnej izby przyjęć i sali zabiegowo-operacyjnej na Oddziale Chirurgii Naczyń.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu ZP-300.DOC)Ogłoszenie o zamówieniu ZP-300.DOC[Ogłoszenie]239 kB
Pobierz plik (siwz dla wykonawcow.zip)siwz dla wykonawcow.zip[SIWZ]641 kB
Pobierz plik (Zapytania.zip)Zapytania.zip[Pytania 1]20 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO