Ładowanie strony...

Usługi

WSS SP ZOZ DZP 382/ 46/ 2018

  • PDF
Usługa zagospodarowania (transport i przetwarzanie) odpadów komunalnych.

WSS SP ZOZ DZP.382/42/2018

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na usługę zagospodarowania (transport i przetwarzanie)odpadów komunalnych.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]444 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]26 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]38 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 584766 o zamówieniu.doc)Ogłoszenie nr 584766 o zamówieniu.doc[ ]61 kB

SIWZ NR 140/2018/N/Lublin

  • PDF

Grupowe ubezpieczenie za życie pracowników oraz członków rodzin pracowników WSZ im. S. K. Wyszyńskiego SP ZOZ

Załączniki:
Pobierz plik ( Ogłoszenie o zamówieniu z Dzienniku Urz. UE (3).PDF)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu]129 kB
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]525 kB
Pobierz plik (F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania(1).pdf)informacja - ogłoszenie o wyniku postępowania[ ]187 kB
Pobierz plik (Informacja o otwarciu ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]151 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1.pdf)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]156 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/37/2018

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na usługę zagospodarowania (transport i przetwarzanie) odpadów komunalnych z możliwością składania ofert częściowych.

WSS SPZOZ.DZP.382/ 14/2018

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na usługę zagospodarowania (transport i przetwarzanie) odpadów komunalnych.

WSS SP ZOZ DZP 382/ 8/ 2018

  • PDF

rpo lubelskie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami : 1. Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa blok „E” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o., wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją gazów medycznych, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 2. Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej blok „F” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, - realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielenia świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”. 3. Remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala, gospodarka zielenią). - realizowanego ze środków własnych Szpitala z możliwością składania ofert częściowych na trzy zadania.

WSS SP ZOZ DZP.382/67/2017

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO na usługę pn. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz ze scenariuszem pożarowym opracowanym w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla bloku „C” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100, , oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej planu BIOZ wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

WSS SPZOZ/ DZP.382/ 58/2017

  • PDF
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO na sprzedaż oraz dostawę sprzętu do elektroterapii i stentów wieńcowych samorozprężalnych z możliwością składania ofert częściowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii- Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO