WSS SPZOZ/ DZP.382/ 58/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO na sprzedaż oraz dostawę sprzętu do elektroterapii i stentów wieńcowych samorozprężalnych z możliwością składania ofert częściowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii- Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.