WSS SP ZOZ DZP.382/67/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO na usługę pn. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz ze scenariuszem pożarowym opracowanym w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla bloku „C” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100, , oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej planu BIOZ wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]7502 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania - unieważnieniu.doc)Info o wyniku postępowania - unieważnieniu.doc[ ]45 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc[ ]38 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500065070 o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie nr 500065070 o zmianie ogłoszenia.doc[ ]20 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500066106- zmianie ogłoszenia nr 2.doc)Ogłoszenie nr 500066106- zmianie ogłoszenia nr 2.doc[ ]23 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 619798- o zamówieniu.doc)Ogłoszenie nr 619798- o zamówieniu.doc[ ]130 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1- zmiana terminu.doc)Wyjaśnienia nr 1- zmiana terminu.doc[ ]66 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjaśnienia nr 2.zip[ ]94 kB