WSS SP ZOZ DZP 382/ 8/ 2018

rpo lubelskie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami : 1. Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa blok „E” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o., wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją gazów medycznych, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 2. Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej blok „F” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, - realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielenia świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”. 3. Remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala, gospodarka zielenią). - realizowanego ze środków własnych Szpitala z możliwością składania ofert częściowych na trzy zadania.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]1236 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc[ ]76 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]135 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500056239 o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie nr 500056239 o zmianie ogłoszenia.doc[ ]119 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]249 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]806 kB