WSzSp- RZP-333/ 81/ 2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na obsługę prawną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]68 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]45 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc[Ogłoszenie]48 kB
Pobierz plik (zmiany nr 1.doc)zmiany nr 1.doc[Pytania 1]132 kB