WSzSp-RZP-333 / 98 /2010

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu obrotowego na okres 1 roku w kwocie 3.000.000 zł. ( słownie : trzy miliony złotych 00/100) Kod CPV - 66130000-0

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]14434 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]41 kB