WSzSp- RZP-333/ 4/ 2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na usługę doradztwa w zarządzaniu Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]53 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]51 kB
Pobierz plik (ogłoszenia.zip)ogłoszenia.zip[Ogłoszenie]11 kB
Pobierz plik (Zmiana nr 1 .doc)Zmiana nr 1 .doc[Pytania 1]66 kB
Pobierz plik (Zmiana nr 2.doc)Zmiana nr 2.doc[Pytania 2]67 kB