WSzSp-RZP - 333/10/2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na usługę doradztwa w zarządzaniu Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Kod CPV- 79410000-1

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]53 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]47 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]42 kB