WSzSp-RZP-333/28/2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe 66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla  Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]208 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania do firm.doc)Info o wyniku postępowania do firm.doc[Wynik]47 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[Ogłoszenie]141 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1 wraz ze zmienionymi załącznikami.zip)Wyjaśnienia nr 1 wraz ze zmienionymi załącznikami.zip[Pytania 1]77 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 2 wraz ze zminionym załacznikiem.zip)Wyjasnienia nr 2 wraz ze zminionym załacznikiem.zip[Pytania 2]35 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 3 wraz ze zmianymi załacznikami.zip)Wyjasnienia nr 3 wraz ze zmianymi załacznikami.zip[Pytania 3]49 kB