WSzSp- RZP-333/ 44 / 2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193 000 EURO na usługę codziennego i całodobowego wyżywienia chorych zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych wraz z najmem pomieszczeń kuchni oraz barku przy wykorzystaniu urządzeń Zamawiającego stanowiących ich wyposażenie przez okres 5 lat.
Pytania 4

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]144 kB
Pobierz plik (Informacje o wynikach postępowania po KIO.zip)Informacje o wynikach postępowania po KIO.zip[Wynik]36 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie i  2 ogłoszenia o zmianie.zip)Ogłoszenie i 2 ogłoszenia o zmianie.zip[Ogłoszenie]304 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1 28. 11. 2011.doc)Wyjasnienia nr 1 28. 11. 2011.doc[Pytania 1]54 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2 z 16.08.2011.doc)Wyjaśnienia nr 2 z 16.08.2011.doc[Pytania 2]64 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3 z 18.08.2011.doc)Wyjaśnienia nr 3 z 18.08.2011.doc[Pytania 3]64 kB