Ładowanie strony...

Usługi

WSzSp RZP 333/66/2013

  • PDF

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na usługę malowania i regeneracji łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala. Kod CPV 50800000-3

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]73 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]28 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]43 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1.doc)Wyjasnienia nr 1.doc[Pytania 1]80 kB

WSZSPRZP 333/ 49 /2013

  • PDF

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z możliwością składania ofert częściowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilno – prawnych w tym pożyczek oraz zobowiązań publiczno –prawnych.
CPV: 66000000-0, 66113000-5
Wyjasnienia nr 1

Załączniki:
Pobierz plik (DOkumenty dla WYkonawców.zip)DOkumenty dla WYkonawców.zip[SIWZ]8861 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]31 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[Ogłoszenie]152 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 2.zip)wyjaśnienia 2.zip[Pytania 2]22 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjaśnienia nr 3.zip[Pytania 3]24 kB

WSZSPRZP 333/ 43 /2013

  • PDF

1.1 świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, - dobrowolnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Ubezpieczenie majątku obejmuje: budynki, budowle, środki trwałe, niskocenne składniki majątku, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie pracownicze, mienie osób trzecich, sprzęt elektroniczny, sprzęt medyczny, odpowiedzialność cywilną podmiotu przyjmującego świadczenia zdrowotne.

WSzSp-RZP-333/41/2013

  • PDF

przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych

WSzSp- RZP-333/ 21 / 2013

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 200 000 EURO na zewnętrzną usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży roboczej pracowników oraz innego asortymentu . Kod CPV 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 - Usługi odbierania prania, 98315000 –4 usługi prasowania

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]92 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.pdf)Informacja o wyniku postępowania.pdf[Wynik]587 kB
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[Ogłoszenie]158 kB

WSzSp- RZP-333/ 20 / 2013

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży roboczej pracowników oraz prasowania . Kod CPV 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 - Usługi odbierania prania, 98315000 –4 usługi prasowania

WSzSp-RZP-333/08/2013

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych Kod CPV - 90000000-7.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]67 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]38 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]42 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1.zip[Pytania 1]15 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjaśnienia nr 2.zip[Pytania 2]15 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjaśnienia nr 3.zip[Pytania 3]14 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 4.zip)Wyjaśnienia nr 4.zip[Pytania 4]14 kB

WSZSPRZP 333/ 76 /2012

  • PDF

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki finansowej długoterminowej z możliwością składania ofert częściowych . CPV: 66000000-0 Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1: udzielenie i obsługa pożyczki finansowej długoterminowej w wysokości 15.000.000,00 zł. Część 2: udzielenie i obsługa pożyczki finansowej długoterminowej w wysokości 15.000.000,00 zł. Pytania 2

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonwców.zip)Dokumenty dla Wykonwców.zip[SIWZ]15813 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania do firm.doc)Info o wyniku postępowania do firm.doc[Wynik]47 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIA.zip)OGŁOSZENIA.zip[Ogłoszenie]173 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 1.zip)wyjaśnienia 1.zip[Pytania 1]15838 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 3.zip)Wyjasnienia nr 3.zip[Pytania 3]25 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO