Ładowanie strony...

Usługi

WSZSPRZP 333/50/2012

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na usługę wyceny wartości rynkowej zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz majątku ruchomego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie (WSS SP ZOZ). Kod CPV - (CPV: 70. 33. 20. 00 – 7 – Usługi w zakresie nieruchomości w zakresie innych niż mieszkalne )

RZP 333/ 59 /2012

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na kompleksową obsługę prawną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]91 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]56 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie.html)Ogłoszenie.html[Ogłoszenie]23 kB

WSzSp-RZP- 333/34/2012

  • PDF

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

WSzSp-RZP- 333/33/2012

  • PDF

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

WSzSp-RZP- 333/25/2012

  • PDF

Na usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych w okresie od 24 czerwca 2012 r. do 23 czerwca 2013 r. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]97 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania do firm.doc)Info o wyniku postępowania do firm.doc[Wynik]43 kB
Pobierz plik (ogłoszenia.zip)ogłoszenia.zip[Ogłoszenie]201 kB
Pobierz plik (zmiany 1.zip)zmiany 1.zip[Pytania 1]34 kB
Pobierz plik (zmiany nr 2 wraz ze zmieniona  SIWZ.zip)zmiany nr 2 wraz ze zmieniona SIWZ.zip[Pytania 2]30 kB

WSzSp-RZP- 333/24/2012

  • PDF

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

WSzSp-RZP-333/2/2012

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

WSzSp-RZP-333/91/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO