Ładowanie strony...

Usługi

WSzSp- RZP-333/ 71/ 2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na Nadzór Inwestorski nad realizacją Projektu pn Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, realizowaną w ramach programu „System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej „

WSzSp-RZP-333/55/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na usługę wykonania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego. Kod CPV- 50.71.10.00-2

WSzSp- RZP-333/ 44 / 2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193 000 EURO na usługę codziennego i całodobowego wyżywienia chorych zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych wraz z najmem pomieszczeń kuchni oraz barku przy wykorzystaniu urządzeń Zamawiającego stanowiących ich wyposażenie przez okres 5 lat.
Pytania 4

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI RZP/53/11

  • PDF

Przedmiotem Zamówienia jest usługa prawnicza polegająca na reprezentacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie przed sądem powszechnym (obu instancji) w sprawie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę wykonanych ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych i nierozliczonych przez NFZ w roku 2008 r. i w roku 2009 udzielona zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. w związku z art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja na stronę.doc)Informacja na stronę.doc[Wynik]190 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc)Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc[Ogłoszenie]23 kB

WSzSp-RZP-333/39/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych z możliwością składania ofert częściowych pakiety 1-3. Kod CPV – 90000000-7.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]65 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]62 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]39 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1 .doc)Wyjaśnienia nr 1 .doc[Pytania 1]61 kB

WSzSp-RZP-333/40/2011

  • PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości poniżej 193.000 euro (wartość ustalona na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy Pzp)

WSzSp-RZP-333/28/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe 66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

WSzSp-RZP-333/35/2011

  • PDF

przetarg nieograniczony na usługę wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych, biopsji grubo igłowej, immunohistochemicznych, immunofluorescencyjnych, mikroskopowo-elektronowych oraz autopsji

Załączniki:
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]50 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]35 kB
Pobierz plik (SIWZ dla Wykonawców.zip)SIWZ dla Wykonawców.zip[SIWZ]54 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO