Ładowanie strony...

Usługi

WSzSp-RZP-333/34/2011

  • PDF

przetarg nieograniczony na usługę wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dla dorosłych i dzieci nie wymagających znieczulenia ogólnego oraz dla niemowląt i dzieci wymagających znieczulenia ogólnego

Załączniki:
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]55 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]35 kB
Pobierz plik (SIWZ dla Wykonawców.zip)SIWZ dla Wykonawców.zip[SIWZ]55 kB

WSzSp-RZP - 333/10/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na usługę doradztwa w zarządzaniu Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Kod CPV- 79410000-1

WSzSp-RZP/-333/7/2011

  • PDF

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych. Kod CPV – 90000000-7.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]55 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]53 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]36 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1.zip[Pytania 1]28 kB

WSzSp- RZP-333/ 4/ 2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na usługę doradztwa w zarządzaniu Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]53 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]51 kB
Pobierz plik (ogłoszenia.zip)ogłoszenia.zip[Ogłoszenie]11 kB
Pobierz plik (Zmiana nr 1 .doc)Zmiana nr 1 .doc[Pytania 1]66 kB
Pobierz plik (Zmiana nr 2.doc)Zmiana nr 2.doc[Pytania 2]67 kB

WSzSp-RZP-333 / 98 /2010

  • PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu obrotowego na okres 1 roku w kwocie 3.000.000 zł. ( słownie : trzy miliony złotych 00/100) Kod CPV - 66130000-0

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]14434 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]41 kB

WSzSp- RZP-333/ 81/ 2010

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na obsługę prawną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]68 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]45 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc[Ogłoszenie]48 kB
Pobierz plik (zmiany nr 1.doc)zmiany nr 1.doc[Pytania 1]132 kB

WSzSp- RZP-333/ 29 / 2010

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na usługi kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100 w Lublinie. Kod CPV: 66.51.60.00-0; 66.51.51.00-4; 66.51.52.00-5; 66.51.53.00-6.

WSzSp-RZP-333/44/2010 ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP i na stronie Szpitala dn. 18.05.2010r. pod nr 127133

  • PDF

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych z możliwością składania ofert częściowych pakiety 1- 2. Kod CPV – 90.52.40.00-6, 90.51.20.00-9.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO