Ładowanie strony...

Usługi

WSZSPRZP 333/33/2010

  • PDF

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na usługę: „SPŁATA WIERZYTELNOŚCI DŁUŻNIKA

WSzSp- RZP-333/9/ 2010

  • PDF

usługa opracowania audytów energetycznych oraz pozyskania środków krajowych i pomostowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie” Kod CPV - (CPV: Usługi doradcze w zakresie projektowania – 74.14.15.20-0; usługi doradcze w zakresie doradztwa finansowego – 74.14.12.00-1)

WSZSP-RZP-333/95/2009 ogłoszenie zostało umieszczone w BZP oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala dn. 21.12.2009r. pod nr 249699

  • PDF

Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z możliwością skłądania ofert cześciowych Pakiety nr 1-2. Kod CPV- 90.12.13.21-0

WSZSP-RZP-333/85/2009r. ogłoszenie zostało umieszczone w BZP oraz na tablicy ogłoszeń dn. 17.11.2009r. pod nr 211541

  • PDF

Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z możliwoscią składania ofert częściowych- Pakiety nr 1-2. Kod Cpv- 90.12.13.21-0

WSZSP-RZP-333/27/2009r. - ogłoszenie zamieszczono na stronie i w BZP w dniu 06.05.2009r. pod nr 71937

  • PDF

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100 w Lublinie. Usługi te dotyczą obsługi w zakresie: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Usługi ubezpieczeń od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka (dotyczy sprzętu elektronicznego) Kod CPV - od 66100000-1 do 66430000-3

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców.zip[SIWZ]110 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]47 kB
Pobierz plik (ogłoszenia.zip)ogłoszenia.zip[Ogłoszenie]15 kB
Pobierz plik (SIWZ - zmiany 1.doc)SIWZ - zmiany 1.doc[Pytania 1]61 kB

WszSp-RZP-333/28/2009- ogłoszenie zamieszczono na stronie i w BZp w dniu 22.04.2009r. pod nr 65231

  • PDF

Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych. Kod CPV- 90.50.00.00-2, 90.50.00.00-6, 90.52.40.00-6, 90.52.42.00-8, 90.52.44.00-0.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]57 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]49 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]34 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1.zip[Pytania 1]15 kB

WSzSp- RZP-333/ 15 / 2009

  • PDF

Dotyczy postępowania na usługę w zakresie doradztwa w zarządzaniu Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. K Wyszyńskiego w Lublinie w okresie 22 miesięcy (CPV – 74100000-0).

WSZSPRZP333/04/2009- przetarg nieograniczony powyżej 206 000 EURO

  • PDF

Usługa prania na zewnątrz bielizny szpitalnej, ubrań szpitalnych i pozostałego asortymentu. Kod CPV - 98310000 – usługi prania i czyszczenia , usługi odbierania prania, 98315000 - usługi prasowania.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO