Ładowanie strony...

Usługi

WSS SP ZOZ DZP.382/ 51/ 2017

 • PDF
Opracowanie dokumentacji projektowej budynków: A, B, C, D, G, H, I, ŁĄCZNIKI, tj. projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego, wraz z opracowaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej planu BIOZ budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w zakresie wynikającym z opracowanych Audytów Energetycznych przez firmę „KRYNOS” Paweł Jabłecki, 02-764 Warszawa, ul. Egejska 15/20 tj. blok: A, B, C, D, G, H, I, ŁĄCZNIKI, wraz z robotami towarzyszącymi w niezbędnym zakresie a także sprawowaniem nadzoru autorskiego

WSS SP DZP.382/26/2017

 • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ z siedzibą w Lublinie [Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin], z możliwością składania ofert częściowych.

WSS SP DZP. 382.7 /2017

 • PDF
świadczenie kompleksowych usług w zakresie sporządzania i dystrybucji posiłków na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 wraz z najmem pomieszczeń
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]224 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania dla Wykonawców.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]49 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]32 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie]124 kB
Pobierz plik (Ogłozenie o zmianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zmianie[ ]68 kB
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA NR 1.doc)Wyjaśnienia nr 1 - zmiana terminu[Wyjaśnienia nr 1 - zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami.zip)Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami[Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami]159 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.doc)Wyjasnienia nr 3 [Wyjasnienia nr 3 ]28 kB

WSS SP DZP. 382. 2 /2017

 • PDF

opracowanie dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego) wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych z możliwością składania ofert częściowych 1 – 4 na niżej wymienione inwestycje:

1)      Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej blok F

2)      Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa blok E

3)      Przebudowa Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej blok A

4)      Przebudowa Oddziału Urologii (Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego z adaptacją sali operacyjnych)

Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]6794 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania na część nr 3.doc)Info o wyniku postępowania na część nr 3.doc[ ]42 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania na stronę.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]74 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]52 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówienie]137 kB
Pobierz plik (WYjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1 - termin składania ofert[Wyjaśnienia nr 1 - termin składania ofert]47 kB

WSS SP DZP. 382. 1 /2017

 • PDF
świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z oddaniem do używania bielizny szpitalnej oraz odzieży ochronnej i roboczej dla personelu, oraz wdrożeniem systemu radiowej identyfikacji na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100
Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]1279 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]53 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert[informacja z otwarcia ofert]37 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówienie]141 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ]71 kB
Pobierz plik (ogłoszenie sprostowanie.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]71 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1.zip)WYjaśnienia nr 1 wraz z załacznikami[WYjaśnienia nr 1 wraz z załacznikami]38 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami[Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami]48 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjasnienia nr 3 wraz z załacznikami[Wyjasnienia nr 3 wraz z załacznikami]13 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 4 z załącznikami z 22.02.zip)wyjaśnienia nr 4 - z załącznikami[Wyjaśnienia nr 4 - z załącznikami]122 kB
Pobierz plik (WYjaśnienia nr 5.zip)Wyjasnienia nr 5 wraz z załacznikiem[Wyjasnienia nr 5 wraz z załacznikiem]47 kB

RZP 333/57/2016

 • PDF

świadczenie kompleksowych usług w zakresie sporządzania i dystrybucji posiłków na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 wraz z najmem pomieszczeń

Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW.zip)DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW.zip[ ]1361 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]46 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert - UZUPEŁNIENIE AKTUALNA.doc)Informacja z otwarcia ofert - UZUPEŁNIENIE[Informacja z otwarcia ofert - UZUPEŁNIENIE]32 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]31 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówienie]126 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - zmiana terminów i zmiana kryteriów 21. 12.16r OPUBLIKOWANE I ZAMIESZCONE NA STRONE.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - zmiana terminu i zmiana opisu kryteriów[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - zmiana terminu i zmiana opisu kryteriów]67 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 2016-OJS241-439710-pl.pdf)Ogłoszenie o zmiane nr 1 - zmiana terminu[Ogłoszenie o zmiane nr 1 - zmiana terminu]67 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1 wraz z załacznikami.zip)WYjaśnienia nr 1 wraz z załacznikami[WYjaśnienia nr 1 wraz z załacznikami]13357 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2 - Zmiana terminu.doc)Wyjaśnienia nr 2 - zmiana terminu[Wyjaśnienia nr 2 - zmiana terminu]61 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjaśnienia nr 3 wraz załacznikami[Wyjaśnienia nr 3 wraz załacznikami]10784 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 4 - Zmiana terminu.doc)Wyjaśnienia nr 4 - zmiana terminu[Wyjaśnienia nr 4 - zmiana terminu]62 kB

WSzSp- RZP –333/43/ 2016

 • PDF
usługa prania bielizny szpitalnej i odzieży roboczej pracowników oraz innego asortymentu.
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumety dla Wykonawców[Dokumety dla Wykonawców]115 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)informacja o wyniku postępowania[informacja o wyniku postepowania]54 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu]57 kB

WSzSp- RZP –333/39/ 2016

 • PDF
Przetarg nieograniczony pow 209 000 euro na Usługę udzielenia i obsługi pożyczki pieniężnej długoterminowej
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców cz I.zip)Dokumenty dla Wykonawców cz I.zip[ ]118 kB
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców cz II.zip)Dokumenty dla Wykonawców cz II.zip[ ]23101 kB
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców cz III.zip)Dokumenty dla Wykonawców cz III.zip[ ]17264 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]59 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE -2016-090617-F02-PL.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu]142 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 1 z 11 08 2016 cz 2.zip)wyjasnienia nr 1część 2 - załącznik[wyjanienia nr 1 część 2 - załącznik]10878 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 1 z 11 08 2016 cz 1.zip)wyjaśnienia nr 1 część 1- z załącznikami[Wyjaśnienia nr 1 część 1 - z załącznikami]17043 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO