Ładowanie strony...

Usługi

WSzSp-RZP/333/82/2007 - ogłoszenie zostało umieszczone dnia 18.10.2007r. w Biuletynie Zamówień Publicznych

  • PDF

Usługa serwisowa aparatury i sprzętu medycznego z możliwością składania ofert częściowych. Kod CPV – 50421000-2, 50421000-9,50421200-4,50422000-9.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]54 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postepowania.doc)Info o wyniku postepowania.doc[Wynik]47 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]141 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1.doc[Pytania 1]81 kB

WSzSp-RZP/333/63/2007 - Ogłoszenie zostało umieszczone dn. 07.08.2007 r.w Biuletynie Zamówień Publicznych

  • PDF

Usługa serwisowa aparatury i sprzętu medycznego z możliwością składania ofert częściowych. Kod CPV – 50421000-2, 50421000-9,50421200-4,50422000-9.

WszSp-RZP -333/29/2007

  • PDF

Usługa serwisowa aparatury i sprzętu medycznego z możliwoscią składania ofert częściowych. Kod CPV - 50421000-2.

WSzSp-RZP-333/20/2007

  • PDF

Usługa odbioru i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu . KOD CPV – 93700000-5.

WSzSp-RZP-333/18/2007

  • PDF

Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Kod CPV- 90122220-6

RZP-333/06/2007

  • PDF

Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych . KOD CPV – 90122220-6

WSzSp-RZP-333/104/2006

  • PDF

Usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie al. Kraśnicka 100. Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej i posiadanego mienia. Usługi ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów Usługi ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku Usługi ubezpieczenie szyb Kod CPV- 66337000-1.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]32 kB
Pobierz plik (Info do firm.doc)Info do firm.doc[Wynik]20 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu ZP-300.DOC)Ogłoszenie o zamówieniu ZP-300.DOC[Ogłoszenie]162 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia do SIWZ.doc)Wyjaśnienia do SIWZ.doc[Pytania 1]78 kB

WSzSp-RZP-333/119/2006

  • PDF

Usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie al. Kraśnicka 100. Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej i posiadanego mienia. Usługi ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów Usługi ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku Usługi ubezpieczenie szyb Kod CPV- 66337000-1.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO