Ładowanie strony...

Roboty budowlane

„Remont pokrycia dachowego na budynku „C” wraz z uzupełnieniem instalacji odgromowej i przeprowadzeniem pomiarów”.
wymiana skorodowanego rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego wraz z podejściami odpływowymi z rur żeliwnych na rurociągi z PCV pod blokami E, F, G, i H
„Remont 6 sztuk czerpni powietrza w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”.
Rozbudowy systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na odcinku Ginekologia (blok E, poziom -1) – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulacji i Mikrobiologii (blok B) - I piętro or
remont części Oddziału Kardiologii
wymiana skorodowanego rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego wraz z podejściami odpływowymi z rur żeliwnych pod blokiem A i C o wartości do 30 000 EURO.
ASDI/382/7/2017 Remont dwóch czerpni powietrza pomiędzy blokami szpitalnymi, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
wykonanie remontu w pomieszczeniach dwóch śluz przy Centralnym Trakcie Operacyjnym w bl. B
dostawa i montaż dwóch sztuk kamer przemysłowych i szlabanu
dostawa i montaż sześciu sztuk drzwi wewnętrznych automatycznych
remont łazienki damskiej i męskiej w bl. H ze względu na zły stan infrastruktury technicznej
wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej, barwionej, z płatkami dekoracyjnymi z podkładem z masy samopoziomującej
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap I - roboty budowlane
wykonanie remontu studzienek i renowacja kanalizacji grawitacyjnej metodą bezwykopową na wskazanych odcinkach
postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb Oddziału Pediatrii - pokój przygotowawczy poziom „0” oraz gabinety zabiegowe na I i II piętrze, Histopatologii , Tomografii Komputerowej
wymiana wykładziny w pomieszczeniach Szpitala
1.Remont pomieszczeń Apteki Szpitalnej w bloku B wraz z dostawą i montażem mebli z podziałem na zadania: I zadanie – remont pomieszczeń Apteki Szpitalnej w bloku B II zadanie – dostawa i montaż mebli do Apteki Szpitalnej w bloku B
Remont dwóch czerpni powietrza w patiach między budynkami szpitalnymi
Wykonanie systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na odcinku SOR (blok C) – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulacji i Mikrobiologii (blok B) oraz dostawę wszelkich urządzeń i
wymiana wykładziny PCV na łącznikach w budynkach szpitala, korytarzu Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej, trzech gabinetach lekarskich i dwóch pomieszczeniach administracyjnych
Remont pomieszczeń Apteki Szpitalnej w bloku B wraz z dostawą i montażem mebli z podziałem na zadania: I zadanie – remont pomieszczeń Apteki Szpitalnej w bloku B II zadanie – dostawa i montaż mebli do Apteki Szpitalnej w bloku B
zapytanie ofertowe - wykonanie robót drogowych na terenie Szpitala
wymiana wykładziny na łącznikach szpitala i korytarzu w Ośrodku Reh. Leczniczej
dostawa i montaż jednego kompletu szlabanu automatycznego na parkingu zlokalizowanym za blokiem „E” przy ul. Konstantynów
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO. w zakresie: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO CZĘŚĆ NIŻSZA – pow. 98 m 2 (Zadanie nr I) REMONT POKRYCIA DACHOWEGO CZĘŚĆ wyższa do kaleni
wymiana wykładziny dla potrzeb CTO postępowanie II
wymiana wykładziny dla potrzeb CTO
Wykonanie systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na odcinku SOR (blok C) – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulacji i Mikrobiologii (blok B).
dostawa i montaż trzech kompletów szlabanów automatycznych
Remont sanitariatu i szatni dla personelu w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej w bloku A
Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy studzienkami D01, D02, D03 wzdłuż ulicy Pielęgniarek - II post.
uzupełnienie i uruchomienie instalacji wentylacji w celu stworzenia właściwych warunków do przechowywania dokumentacji archiwalnej dotyczącej działalności Szpitala zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r w sprawie instrukcji
dostawa, pełny montaż i uruchomienie sygnalizatora - lamp/y ostrzegawczych/ej, czerwonej/ zielonej przy bramie wjazdowej SOR z napędem elektrycznym w celu usprawnienia eksploatacji urządzenia
dostawa i pełny montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych przesuwnych automatycznie dla potrzeb SOR -u, blok C, pomiędzy wiatą a wiatrołapem.
uruchomienie instalacji wentylacji w celu stworzenia właściwych warunków do przechowywania dokumentacji archiwalnej dotyczącej działalności Szpitala zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
przetarg nieograniczony – ofertowy w zakresie wymiany wykładziny PCV na łączniku B p. -1 i 0 pomiędzy blokami A i B
Wymiana wykładziny PCV na łączniku p. -1 pomiędzy blokami B i C
wykonanie odboii z wykładziny PCV w salach chorych na Oddziale Rehabilitacji
Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy studzienkami D01, D02, D03 wzdłuż ulicy Pielęgniarek.
Wymiana sufitu podwieszanego wraz instalacją elektryczną i oświetleniem na parterze Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w bloku A. - II postępowanie
Wymiana sufitu podwieszanego wraz instalacją elektryczną i oświetleniem na parterze Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w bloku A.
Wymiana wykładziny PCV na łączniku B - p. 0 pomiędzy blokami A i B - II postępowanie
Wymiana wykładziny PCV na łączniku p. 0 pomiędzy blokami A i B
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO