Ładowanie strony...

Usługi

Postępowanie w sprawie zbierania ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022. - II postępowanie
Postępowanie w sprawie zbierania ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022.
Wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego dla 47 stanowisk.
wykonanie usługi przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności) oraz prób ciśnieniowych węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych w Szp
Dostawa, montaż, instalacja i obsługa gwarancyjna 32 sztuk kamer
DZP 382/70/2020- Wykonanie odczytów dawek indywidualnych i środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma i Rtg.
Postępowanie w zakresie świadczenia usług pocztowych
świadczenie w sposób ciągły usług połączeń telefonii stacjonarnej oraz obsługi technicznej centrali telefonicznej PHILIPS Sopho 3000,
przegląd gaśnic 2020
Wykonania pomiaru pola elektromagnetycznego dla 43 stanowisk.
Usłga: 1. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności). 2. Przeprowadzenie prób ciśnieniowych na maksymalne ciśnienie robocze węży stanowiących wypos
system kontroli
świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą kart SIM i fabrycznie nowych telefonów komórkowych
konserwacja i naprawa dzwigów osobowych i towarowych
przegląd techniczny i czynnosci konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej i urządzeń oddymiających
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne SSP i DSO
Usługa przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności) oraz prób ciśnieniowych węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych w Szpitalu prz
Przeprowadzenia analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej pozyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) oraz ich sprzedaży w imieniu i na r
usługa odbioru, przechowywania, przewozu zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych oraz najem powierzchni pomieszczenia służącego do przechowywania odzieży osób zmarłych (o powierzchni 5 m2) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana
Usługa badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok
Usługa odbioru zwłok
Postępowanie na udzielenie zamówienia na usługę badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok
Usługa wynajmu i serwisowania mat podłogowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
przetarg nieograniczony – konkurs ofert na świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z przeniesieniem numerów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyń
Wykonania pomiaru pola elektromagnetycznego dla 29 stanowisk.
transporty sanitarne
Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG i stacji opisowych znajdujących się na stanie szpitala WSS w Lublinie
Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego 7 szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 287 pracowników Szpitala zatrudnionych na stanowiskach medycznych oraz robotniczych.
okresowe przeglądy techniczne UPS wraz z bateriami akumulatorów, czynności konserwacyjnych systemu zasilania bezprzerwowego a także stałego wsparcia technicznego
przeprowadzenie szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta dla wszystkich pracowników realizujących procesy z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej.
Usługa wynajmu i serwisowania mat podłogowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
odśnieżanie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na usługi kurierskie w obrocie krajowym
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym
Druki recept
Wykonania pomiaru pola elektromagnetycznego dla 28 stanowisk.
dostawa pieczątek
Usługa szkolenia w zakresie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”.
Druki recept
Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO w zakresie odczytów dawek indywidualnych i środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma i Rtg, przy użyciu dawkomie
odśnieżanie -II postepowanie
WSS-usługa odśnieżania
usługa wynajmu i serwisowania mat podłogowych 2017 rok
opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej (uproszczonej) z częścią kosztorysową
opracowania dokumentacji projektowo- wykonawczej wielobranżowej
przeglą agregatów
pomiary pola elektromagnetycznego
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności).
Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG i stacji opisowych znajdujących się na stanie szpitala WSS w Lublinie
świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz przeniesieniem numerów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO