Ładowanie strony...

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii

  • PDFlaborat kier

Kierownik Laboratorium: lek. med. Jarosław Bakiera

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii podzielony jest na 8 pracowni wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt, pozwalający wykonać pełen panel niezbędnych analiz, zabezpieczający specyfikę Szpitala Specjalistycznego z zakresu biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, markerów nowotworowych, analityki ogólnej, diagnostyki hormonalnej, mikrobiologii oraz serologii. Działamy w systemie całodobowym, realizując badania zarówno na potrzeby samego Szpitala, jak i okolicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadząc je - co warto podkreślić - w nader atrakcyjnych cenach.

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii wchodzą:

  • Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych
  • Pracownia Analityki Ogólnej
  • Pracownia Hematologiczna
  • Pracownia Biochemiczna
  • Pracownia Immunochemiczna
  • Pracownia Bakteriologiczna
  • Pracownia Wirusologiczna
  • Pracownia Parazytologiczna
  • Pracownia Toksykologiczna

Rejestracja

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 710 - 1000


Telefony :

Kierownik:                       81 537 44 60                                     
Rejestracja: 81 537 44 31
Pracownia Biochemii: 81 537 44 30
Pracownia Bakteriologiczna:  81 537 44 62

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO