Ładowanie strony...

Zakład Patomorfologii

  • PDF

Kierownik: dr n. med. Urszula Radwańska - Konarzewska

Zakład Patomorfologii jest jednostką usługową, wykonującą badania zlecone przez jednostki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz instytucje zewnętrzne, które zawarły umowę ze Szpitalem.

Zakład Patomorfologii wykonuje następujące rodzaje badań:

  • badania śródoperacyjne
  • badania histopatologiczne
  • badania cytologiczne (cytologia złuszczeniowa)
  • biopsje asiracyjne cienkoigłowe (BAC)

Sprzęt wykorzystywany do wykonania preparatów histopatologicznych: kriostat, procesory tkankowe, mikrotomy, centrum do zatapiania tkanek, wirówka cytologiczna.
Preparaty oceniane są w mikroskopach wysokiej klasy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO