Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Barbara Madej - Czerwonka

Kierownik Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Barbara Madej - Czerwonka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1992), specjalizacja z chirurgii ogólnej I st. (1995), chirurgia onkologiczna II st. (1998), doktorat z chirurgii ogólnej (1996) (Wpływ dootrzewnowego podawania fibrolanu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki - promotor prof. R. Maciejewski), habilitacja z zakresu onkologii (2005) (Analiza wybranych markerów nowotworowych raka gruczołu piersiowego w aspekcie tworzenia przerzutów odległych)- recenzenci: prof. Maciej Krzakowski, prof. A. Wasiutyński,) absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie (2011), adiunkt w Katedrze Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie (od 1992), profesor Wyższej Szkoły Techniczno-Przyrodniczej w Jarosławiu, laureatka Nagrody Ministra Zdrowia (2006), laureatka licznych nagród naukowych JM Rektora UM w Lublinie, prowadzi ćwiczenia i wykłady na wydziale lekarskim, stomatologicznym i ratownictwie UM w Lublinie, wykłady na wydziale socjologii UMCS, przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, członek zarządu oddziału lubelskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Towarzystwa Medycyny Estetycznej, organizator 3 kongresów medycznych, autor licznych publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych, promotor 6 prac doktorskich i 1 pracy licencjackiej.

Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Anna Stankiewicz-Świtała

Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Anna Stankiewicz-Świtała

Absolwent wydziału lekarskiego AM w Lublinie (1980), chirurgia ogólna I st. (1984), chirurgia onkologiczna II st. (1991), chirurgia ogólna II st. (1999), doktorat zakresu onkologii – „Analiza znaczenia rokowniczego ekspresji receptorów ER, PR, białka pS2 oraz onkoproteiny C-erb2 w rakach przewodowych gruczołu piersiowego" (2003), promotor prof. E. Korobowicz; członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; założycielka Stowarzyszenia „Mammograf"- efektem działalności Stowarzyszenia jest uruchomienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodka Wczesnego Wykrywania Raka, którego jest koordynatorem; biegły sądowy z zakresu onkologii; laureatka ogólnopolskiego konkursu „Lekarz Przyjacielem Kobiet"; autor licznych publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych.

Pielęgniarka Oddziałowa: Halina Gustaw

Specjalizacja z chirurgii ogólnej i onkologii; absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (licencjat pielęgniarstwa); studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku: Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym.

Starsi asystenci:
dr n. med. Wojciech Prażmo
Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1984), specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej (1993) i chirurgii onkologicznej (1997), doktorat z chirurgii ogólnej "Poziom osteoprotegeryny i ligandu receptora aktywującego jądrowy czynnik NF-kB u pacjentek ze złamaniem bliższej nasady kości udowej" - promotor dr hab. n. med. Barbara Madej – Czerwonka; członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; autor publikacji naukowych w czasopismach krajowych.

lek. med. Witold Budny
Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1988), specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej I stopnia (1994), chirurgii ogólnej II stopnia (2007) oraz chirurgii onkologicznej (2012); członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

lek. med. Maciej Kondratowicz - Kucewicz

Psycholog kliniczny:
mgr Joanna Liniewska
Absolwentka psychologii KUL (1985), specjalista I stopnia z psychologii klinicznej, uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu neuropsychologii, kardiologii i psychoterapii.

Pielęgniarki:
Elżbieta Czeleń - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Teresa Ćwiklińska - starsza pielęgniarka, ukończony kurs Intensywnej Terapii i Anestezjologii, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego, specjalizacja z pielęgniarstwa onkologicznego,
Bożena Durakiewicz - starsza pielęgniarka, instrumentariuszka, specjalista z pielęgniarstwa operacyjnego,
Małgorzata Dzyr - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Anna Fedec - licencjat pielęgniarstwa, specjalizacja – pielęgniarstwo ratunkowe,
Elżbieta Gamla – starsza pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego,
Elżbieta Jarka - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Monika Kocińska - mgr pielęgniarstwa, starsza pielęgniarka, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Małgorzata Naja – mgr pielęgniarstwa, specjalizacja – opieka paliatywna, specjalizacja anestezjologiczna intensywnej opieki,
Ewa Nowacka - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Elżbieta Pluta - starsza pielęgniarka,
Jolanta Wójcik - starsza pielęgniarka, instrumentariuszka, specjalista z pielęgniarstwa operacyjnego,
Bożena Związko – mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,

Sekretarka medyczna:
lic. Kamila Kubecka
Magdalena Podlaska

KONTAKT

Telefony:

Sekretariat: 81 537 41 44
Gabinet Lekarzy: 81 537 41 43
Pielęgniarka Oddziałowa: 81 537 43 92
Dyżurka Pielęgniarek: 81 537 41 49

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja: Blok G, III piętro

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Chirurgii Piersi został otwarty 17 kwietnia 2011 roku, ale historia operacji z zakresu chirurgii onkologicznej przeprowadzanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie sięga aż roku 1994, kiedy to w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej, kierowanego wówczas przez ordynatora dr n. med. Jana Bojarskiego rozpoczęto wykonywanie operacji piersi. Pierwszym chirurgiem onkologiem była dr Anna Stankiewicz-Świtała. W roku 1998 specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej uzyskała dr Barbara Madej-Czerwonka. W miarę opracowywania w świecie nowych metod leczenia raka piersi, nowoczesne techniki operacyjne wprowadzano również w Oddziale Chirurgii Ogólnej. I tak w roku 2001 zapoczątkowano leczenie raka piersi z zachowaniem gruczołu (tzw. BCT), zaś w roku 2008 wykonano pierwszą biopsję węzła wartowniczego metodą barwnikowo-izotopową. Operację tę przeprowadzano zarówno u chorych z czerniakiem skóry jak i - co było nowością - u pacjentów z rakiem gruczołu piersiowego. Wprowadzono techniki jednoczasowej i odroczonej rekonstrukcji piersi ekspanderoprotezą. Znacznym osiągnięciem było zorganizowanie w roku 2008 Pododdziału Chirurgii Onkologicznej.

Za sprawą Rady Społecznej i Dyrekcji Szpitala w roku 2010 podjęto starania o utworzenie Oddziału Chirurgii Piersi w nowej lokalizacji. W tym celu przeprowadzono całkowitą modernizację pomieszczeń piętra 3 tzw. bloku G gdzie obecnie mieści się oddział. Organizację nowej jednostki powierzono dr hab. n. med. Barbarze Madej-Czerwonka.

Oddział Chirurgii Piersi wykonuje następujące procedury medyczne:
1. operacje oszczędzające pierś u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego (BCT)
2. operacje z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych pachowych u chorych z rakiem gruczołu piersiowego
3. biopsje węzła wartowniczego z badaniem śródoperacyjnym (SLNB) u chorych z rakiem piersi
4. zmodyfikowane radykalne mastektomie
5. mastektomie z resekcją mięśni piersiowych
6. mastektomie proste
7. mastektomie toaletowe
8. mastektomie podskórne
9. zabiegi diagnostyczne podejrzanych guzów piersi z mammografią śródoperacyjną
i śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym
10. biopsje otwarte guzów piersi
11. kwadrantektomie piersi
12. operacje wycięcie nowotworów łagodnych piersi
13. biopsje mammotomiczne
14. zabiegi rekonstrukcyjne piersi
a. rekonstrukcje piersi ekspanderoprotezą - jednoczasowe i odroczone
b. rekonstrukcje piersi dwuetapowe - ekspanderem i protezą
15. operacje czerniaka:
a. radykalne operacje ogniska pierwotnego z plastyką
b. kompleksowe operacje wycięcia regionalnych węzłów chłonnych
16. operacje raka skóry:
a. plastyczne resekcje nowotworów z zakresie twarzy (warga, nos, powieki)
b. resekcje ogniska pierwotnego z plastyką płatową
c. resekcje ogniska pierwotnego z wolnym przeszczepem skóry
17. zabiegi diagnostyczne chorób układu limfatycznego :
a. biopsje otwarte węzłów chłonnych z pełną diagnostyką histopatologiczną i badaniami immunohistochemicznymi

Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi
Oddział Chirurgii Piersi

Back to top