Rejestracja 81 537 41 71 

lek. med. Anna Mazur - Maj

lek. med. Anna Mazur - Maj
 
Przyjmuje w środy, w godz. od 12.00-14.00
Telefon: 512 758 116
Lokalizacja: Blok A,  parter, pok. nr 21
 
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora d/s Praw Pacjenta należy w szczególności:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu,
 • Przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin,
 • Wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi,
 • Analizowanie skarg i wniosków,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta,
 • Stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 • Współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta,
 • Zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji prawnej i wskazanie trybu interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji.
   

Back to top