Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik Oddziału: lek. Agnieszka Ponieważ - specjalista medycyny ratunkowej

Kierownik Oddziału: lek. Agnieszka Ponieważ - specjalista medycyny ratunkowej

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dominika Ruszniak - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Starsi asystenci:
lek. Dorota Koziej - Łasocha - II° chorób wewnętrznych
lek. Marian Szczepanek - specjalista chorób wewnętrznych II°
lek Mikołaj Węgier - specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze dyżurni:
lek. Katarzyna Gil
lek Dagmara Glanowska-Borek
lek. Leszek Jahołkowski
lek. Marek Łyś
lek. Tomasz Myszala
lek. Anna Paszczyk
lek. Agnieszka Ponieważ

KONTAKT

Telefon:
Rejestracja: 81 537 45 00
Sekretariat SOR 81 5374595 - Monika Gargol st.sekretarka medyczna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką organizacyjną szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego utworzoną w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na:

 • wstępnej diagnostyce
 • podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku z póź. zm. (Dz.U. z2019r. Poz. 993)

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone zostały obszary, w których udzielana jest pomoc w zależności od stopnia zagrożenia zdrowotnego:

 • obszar segregacji medycznej rejestracji i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego
 • obszar obserwacji, na który składają się dwie sale obserwacyjne, gdzie prowadzone są obserwacje chorych z mniej nasilonymi objawami
 • obszar resuscytacyjno-zabiegowy wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny, umożliwiający wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych
 • gabinety konsultacyjne, w których udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich
 • obszar wstępnej intensywnej terapii.

W obszarze segregacji, rejestracji i przyjęć każdy pacjent poddawany jest wstępnej ocenie – segregacji medycznej (triage) w celu ustalenia pilności podjęcia działań medycznych.
Ma na celu rozpoznanie u pacjentów stanów zagrażających życiu i zapewnienie im bezpieczeństwa. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje kolejność zgłoszeń według czasu przybycia ani posiadanych uprawnień. O priorytecie podejmowanych działań decyduje stan kliniczny pacjenta.
O tym, kogo najpierw diagnozować, decyduje lekarz na podstawie przeprowadzonej przez pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego oceny stanu zdrowia pacjenta. Ten system ma celu określenie pacjentów na tych, którzy potrzebują pomocy natychmiast bądź pilnie, i tych, którzy mogą z medycznego punktu widzenia na pomoc poczekać.

Podstawowe kody triażu:

 • Czerwony- bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia - pomoc musi być udzielona natychmiast;
 • Pomarańczowy – stan nagły – pomoc musi zostać udzielona niezwłocznie;
 • Żółty- przypadek pilny - pacjent powinien być przyjęty jak najszybciej;
 • Zielony- przypadek stabilny - nie ma zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu - pacjent zostanie przyjęty wtedy, kiedy zostaną przyjęci pacjenci z kodem czerwonym, pomarańczowym i żółtym, może także zostać odesłany do lekarza POZ lub NiŚO.
 • Niebieski – pacjenci, którzy otrzymali taki status to osoby, które ze swoim problemem zdrowotny powinny zgłosić do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ, NiŚO) – nie na SOR. Ważne, aby każdy posiadał świadomość zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tej grupie pacjentów czas oczekiwania na badanie lekarskie wynosi przeciętnie 4 godziny, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń pacjentów czas ten może ulec wydłużeniu.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinni trafiać tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej z objawami nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Takie objawy to np.:
-napad drgawek,
- nagły silny ból brzucha,
- masywne krwawienie z przewodu pokarmowego,
- silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych,
- poważny uraz
- zatrucie
- nagła duszność
- ból w klatce piersiowej
- nagły silny ból głowy
- nagłe zaburzenia rytmu serca
- nagła utrata przytomności/ świadomości
- nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy.
 
Stany te wymagają podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia. Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wyłącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.
 
W każdym innym przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenci powinni zgłaszać się po pomoc do lekarza podstawowej opieki (POZ) a po godz. 18;00 i dni wolne od pracy do Nocnej i Świątecznej Opieki.
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy NIE:
- wypisuje recept w celu kontynuacji leczenia
- zmienia opatrunków
- wykonuje iniekcji w ramach kontynuacji leczenia
- zdejmuje szwów
- zdejmuje opatrunków gipsowych
- wymienia drożnych cewników
- wykonuje diagnostyki w zastępstwie ambulatoryjnej opieki medycznej (POZ, AOS)
- realizuje wizyt kontrolnych w związku z wcześniej podjętym leczeniem.

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien przedstawić, w celu potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego w systemie EWUŚ, dokument tożsamości z numerem PESEL,aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną z dowodem tożsamości, Kartę Polaka lub inny dokument uprawniający do świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli nie posiadacie Państwo dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy w ciągu 7 dni dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w przeciwnym razie zostaniecie obciążeni kosztami leczenia.
Osoby bez uprawnień do świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia społecznego zobowiązane są do odpłatności za procedury wykonane w SOR.

Cennik procedur znajduje się w Rejestracji.

Wszelkie formy agresji ze strony osób przebywających w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie będą tolerowane. Nasz Oddział jest całodobowo monitorowany a wszyscy pracownicy medyczni według prawa objęci są ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.

Informacje dla Lekarzy
Przypominamy lekarzom POZ, że skierowanie do szpitala powinno być poparte niezbędnymi badaniami potwierdzającymi rozpoznanie, chyba że Pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia życia. 
Doskonale rozumiemy, że szukacie Państwo oszczędności, jednak przypominamy, że zgodnie z kontraktami, jakie zawarliście Państwo z NFZ to na POZ-ach spoczywa ciężar wstępnej diagnostyki i leczenia. Następnym krokiem powinny być poradnie specjalistyczne, a nie SOR.
Przypominamy jednocześnie, że na skierowaniu powinno znaleźć się rozpoznanie z książki kodów ICD 10. Obserwacja brzucha, CUN, czy serca nie jest rozpoznaniem !!!

Ważne: Skierowanie do szpitala powinno zawierać oddział, do którego lekarz kieruje pacjenta na podstawie stawianego rozpoznania. Działania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi obejmują wstępną diagnostykę i stabilizację funkcji życiowym a nie objecie leczeniem.

Jeżeli kierujecie Państwo Pacjenta z innego szpitala (Izby przyjęć, czy SOR) uzgodnijcie to z lekarzem dyżurnym oddziału, na który kierujecie, by uniknąć sytuacji odesłania pacjenta z powodu braku miejsca w oddziale.

W dniu 7 sierpnia 2012 roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznało certyfikat dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego potwierdzający spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

Back to top