Ładowanie strony...

Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  • PDF

Wartość projektu: 9 719 819,53 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 4 095 280,63

Realizacja projektu w latach 2017-2018

Cele projektu:

  • Zapewnienie osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego możliwości niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia właściwych służb ratowniczych,
  • Zapewnienie pacjentowi niezwłocznego przewiezienia i przyjęcia do najbliższego zakładu zdrowotnego, udzielającego wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych, w jak najszerszym zakresie,
  • Wpisanie się w standard tzw. „złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych.
  • Zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich.
  • Poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO