Ładowanie strony...

Deklaracja dostępności

  • PDF

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: http:/www.szpital.lublin.pl

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  • al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
  • tel: +48 81 537 42 29
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji: 2013-11-06

Data aktualizacji: 2020-03-24

Statut zgodności:

Serwis www.szpital.lublin.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

- Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Strona jest w trakcie zmiany. Nowa strona ma spełniać wszystkie wymogi według standardu WCAG 2.1 do końca roku 2021.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Krzysztof Pruchniak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 81 537 42 63. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępność.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szpital zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie znajduje się przy al. Kraśnickich 100.

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane pod osoby niepełnosprawne.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym kompleksie budynków (blok: A, B, C, E, F, G) , połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie stałymi łącznikami.

Przed Budynkiem Głównym w Bloku A znajduje się płatny parking z udostępnionymi 20 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzi pochylnia.

Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.

Wejścia Główne wyposażone są w drzwi bez progowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu.

Wszystkie przestrzenie poziome i pionowe w szpitalu są wolne od barier.

Na wszystkich poziomach znajduje się winda.

Toalety są częściowo lub całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń umieszczonych na ścianach i sufitach szpitalnych, jak również informację udzielane są przez pracowników Służby Ochrony Szpitala, który obsługiwany jest całodobowo przy wejściu głównym w Bloku A.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Koordynator do Spraw Dostępności:

mgr Dominika Pakuła

tel.: 81 537 42 72
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dół formularza

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO