Ładowanie strony...

WSzSp-RZP - 333/10/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na usługę doradztwa w zarządzaniu Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Kod CPV- 79410000-1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO