Ładowanie strony...

WSzSp-RZP-333/28/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe 66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO