Ładowanie strony...

WSzSp-RZP-333/40/2011

  • PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości poniżej 193.000 euro (wartość ustalona na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy Pzp)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO