Rejestracja 81 537 41 71 

Otworzyliśmy uroczyście nowy budynek (blok R) w naszym Szpitalu. To Centralny Trakt Operacyjny. W wydarzeniu wzięło udział wielu gości m.in. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Kos oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej Aleksandra Kowalska.

- Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym powstała ta ważna dla regionu inwestycja, tych sześć ultranowoczesnych sal operacyjnych i osiemnaście łóżek do intensywnej terapii, również  nowoczesna sterylizatornia na najwyższym poziomie. A wszystko dla mieszkańców województwa lubelskiego – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

W czasie uroczystości Piotr Matej, dyrektor Szpitala wręczył marszałkowi Stawiarskiego medal patrona Szpitala, Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

- Misją naszego Szpitala są słowa Wielkiego Polaka, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Mówią one, że „warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcać”. Jak mało które oddają one sens służby, jaką niesiemy każdego dnia w naszej instytucji. Na naszych oczach Szpital przy al. Kraśnickiej przechodzi wielkie zmiany. Powstają nowe oddziały, zatrudniani są najlepsi specjaliści, a personel medyczny dostaje najnowocześniejszy sprzęt do leczenia pacjentów. Osobą, która nieustannie inspiruje i dopinguje do kolejnych projektów jest Pan Jarosław Stawiarski. Bez jego zaangażowania i pasji, którą dzieli się z innymi nie byłoby tego wszystkiego co dobre w naszym Szpitalu – mówi dyrektor Piotr Matej.

Dzięki projektowi „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”, zrealizowanemu w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Szpital zyskał nowe możliwości świadczenia usług zdrowotnych na najwyższym poziomie. Skorzystają z nich wszyscy mieszkańcy naszego regionu.

Projekt dotyczył budowy budynku zabiegowo-anestezjologicznego o powierzchni użytkowej około 6,5 tys. m2. W bloku R znalazł się przede wszystkim blok operacyjny, w skład którego weszło 5 sal operacyjnych z pomieszczeniami funkcyjnymi. Powstała także sala hybrydowa z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej.

Został tu również zlokalizowany Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii obejmujący 18 łóżek usytuowanych w zespołach 2- i 4-łóżkowych oraz Centralna Sterylizacja z bezpośrednią komunikacją z nowym blokiem operacyjnym. Budynek został skomunikowany z pozostałą częścią szpitala. Całkowita wartość tego projektu wynosiła 85,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 84,8 mln zł.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Back to top