Rejestracja 81 537 41 71 

Zamówienia do 130 000 zł

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi postępowaniami w jednej z kategorii poniżej.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji, oceny badan specjalistycznych i kwalifikowania pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie po uwzględnieniu całokształtu obrazu klinicznego do zabiegów neurochirurgicznych

Back to top