Rejestracja 81 537 41 71 

Kierownik – mgr inż. Wojciech Łucka

Telefony:

Kierownik - nr tel. 81 537 44 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35
Numery kontaktowe do poszczególnych pomieszczeń:

Strefa brudna: 81 537 44 12
Strefa czysta: 81 537 44 16
Strefa sterylna: 81 537 44 13

Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela całodobowo

Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych szpitala oraz podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych umów z Dyrekcją Szpitala w zakresie dezynfekcji, sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i nadtlenkiem wodoru.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej w Centralnej Sterylizatorni wyodrębnione są trzy strefy robocze :

  • strefa materiałów skażonych (strefa brudna)
  • strefa materiałów czystych (strefa czysta)
  • strefa materiałów sterylnych (strefa sterylna)

wyposażone w: przelotowe sterylizatory parowe, przelotowe myjnie – dezynfektory, przelotowy sterylizator gazowy na tlenek etylenu, myjnie ultradźwiękową, myjnię endoskopową, zgrzewarki rotacyjne.

Wszystkie procesy sterylizacyjne monitorowane są fizycznie, chemicznie, biologicznie oraz odpowiednio dokumentowane.

Personel zatrudniony w Centralnej Sterylizatorni to wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu w wykonywaniu procesów dekontaminacji, posiadający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej.

Załączniki:

Back to top