Rejestracja 81 537 41 71 

Szanowni Państwo!

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadza badanie doświadczeń pacjenta ze świadczonej opieki. Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy pacjenci szpitala. Badanie przeprowadzone jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej. Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 min.

Ankieta dostępna jest poprzez stronę internetową:

https://www.cmj.org.pl/ankiety/wyszynskiego

Bądź poprzez zeskanowanie telefonem komórkowym poniższego kodu QR:

Państwa opinia jest dla nas ważna!
Pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy!

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Back to top