Rejestracja 81 537 41 71 

Przetargi, zapytania ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem: powierzchni ok. 9,60 m2 z przeznaczeniem na: prowadzenie stoiska z artykułami przemysłowymi typu „drogeria”– sklep z kosmetykami, lakierami, farbami do włosów i innymi artykułami chemicznymi, objętymi kodami CPV (zał. nr 4 do Warunków przetargu) lub  artykułami przemysłowymi, np. piżamy, bielizna, ręczniki, ciapy, itp.,  objętymi kodami CPV (zał. nr 3 do Warunków przetargu), oraz prowadzenie punktu ksero.

Termin składania ofert upływa -  23 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  23 kwietnia o  godz. 10.15. pok. 106, blok H,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza konkurs ofert  na wynajem sześciu powierzchni (ok. 3 + 3 m2) pod  automaty na napoje gorące lub automaty sprzedające typu vending na gotowe artykuły spożywcze na terenie Przychodni, blok „A” hol wej. A i B –   cztery miejsca oraz bloku C- Izba Przyjęć SOR - dwa miejsca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 100

Termin składania ofert upływa  - 19 marca 2024 roku o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 19 marca 2024 roku o godz. 10.15.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni  24,00 mz przeznaczeniem na:
prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w szczególności prowadzenie zakładu fryzjerskiego z możliwością rozszerzenia działalności o usługi kosmetyczne związane z pielęgnacją dłoni, stóp (manicure, pedicure) itp.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest Ewa Chodyra, blok H, pokój 106, tel 81-537-43-08

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2024 r., o godzinie 10.00 w pok. 106, blok H .
Termin otwarcia ofert 30 stycznia 2024 r., o godzinie 10.15 w pok. 106, blok H .

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 384,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Stacji Dializ.

Termin składania ofert upływa -  21 grudnia 2023 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  21 grudnia o  godz. 12.15. pok. 106, blok H,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,   20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

gabinetów lekarskich o następujących powierzchniach:  nr 138– 18,81 m2 , nr 128 – 24,78 mnr 103 – 23,35 m2   usytuowanych w Bloku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w budynku położonym przy al. Kraśnickiej 100, z przeznaczeniem na przeprowadzanie badań lekarskich w ramach wykonywania czynności biegłego sądowego z zakresu medycyny oraz przeprowadzanie badań lekarskich w związku z orzekaniem na rzecz zakładów ubezpieczeniowych.

Okres najmu – 3 lata od dnia zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa  - 31 lipca 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 31 lipca 2023 o  godz. 12.10. pok. 106, blok H.

Back to top