Rejestracja 81 537 41 71 

Przetargi, zapytania ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,   20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

gabinetów lekarskich o następujących powierzchniach:  nr 138– 18,81 m2 , nr 128 – 24,78 mnr 103 – 23,35 m2   usytuowanych w Bloku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w budynku położonym przy al. Kraśnickiej 100, z przeznaczeniem na przeprowadzanie badań lekarskich w ramach wykonywania czynności biegłego sądowego z zakresu medycyny oraz przeprowadzanie badań lekarskich w związku z orzekaniem na rzecz zakładów ubezpieczeniowych.

Okres najmu – 3 lata od dnia zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa  - 31 lipca 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 31 lipca 2023 o  godz. 12.10. pok. 106, blok H.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

 Ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy na najem:

 części powierzchni ścian i podłóg - ok. 35 m2 znajdujących się w salach chorych i innych wyznaczonych pomieszczeniach znajdujących się w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie:

Zakres nr 1 – oddziały w lokalizacji przy ul. Herberta 21

Zakres nr 2 – oddziały w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81

Zakres nr 3 – oddziały w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9

 z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) przeznaczonej do odbioru programów TV przez pacjentów Szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni  24,00 m2 z przeznaczeniem na:
prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w szczególności prowadzenie zakładu fryzjerskiego z możliwością rozszerzenia działalności o usługi kosmetyczne związane z pielęgnacją dłoni, stóp (manicure, pedicure) itp.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Magdalena Michałowska, 
tel. (81) 537 –43-08

Termin składania ofert upływa -  1 lutego 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu -  1 lutego 2023 roku o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Konkurs ofert na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 20,00 m2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin 

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 384,00 mz przeznaczeniem na prowadzenie Stacji Dializ

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Magdalena Michałowska,  tel. (81) 537 –43-08

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”. 

Termin składania ofert upływa -  23 grudnia 2022 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  23 grudnia o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Back to top