Rejestracja 81 537 41 71 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji odbywa się w Archiwum Zakładowym Szpitala (Blok C, poziom -1 ), na wniosek osoby uprawnionej.
Wnioski można składać także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobiera opłatę.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarte zostały w cenniku.

Godziny pracy Archiwum

Archiwum Zakładowe czynne jest w dni robocze, w godz. od 7.30 do 15.05.
Wnioski przyjmowane są w godz. 7.30. do 15.05
Wydawanie dokumentacji odbywa się w godz. od 7.30 do 14.45
Kontakt telefoniczny 81/ 537 44 86
Wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Back to top