Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Geriatrycznym; 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika w Oddziale Geriatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym przy ul. Herberta 21 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii – Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz innych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Back to top