Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Działu Diagnostyki RTG Nr 2 przy ul. Herberta 21 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnego, Koagulologii i Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie polegających na wykonywaniu:

- procedur zabiegowych przy urazach głowy, znajdujących się w ramach grupy A01 - ,,Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważanego urazu''

- procedur zabiegowych przy urazach głowy, znajdujących w ramach grupy A02 - ,,Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu''

- procedur zabiegowych (według ICD-9) wymienionych w grupie A02 z przyczyn innych niż urazy głowy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie konsultacji neurochirurgicznych, oceny badań specjalistycznych i kwalifikowania pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie po uwzględnieniu całokształtu obrazu klinicznego do zabiegów neurochirurgicznych

Back to top