Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Nr 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poszczególnych zakresach:

Zakres I:

(1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej - Pododdział Kardiochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie;

Zakres II:

(1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej - Pododdział Kardiochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału oraz pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie;

Zakres III:

(1)w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej - Pododdział Kardiochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Hemodynamiki oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie;

 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji czyli dyżur medyczny, w Oddziale Geriatrycznym w lokalizacji ul. Herberta 21 w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:
USG w tym USG doppler oraz USG układu kostno-stawowego oraz małoinwazyjnych zabiegów radiologicznych, rezonansu magnetycznego dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top